KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA + SZCZEPIENIA wzór 2021

8,99 zł brutto

KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA
(zawiera również Książeczkę Szczepień)

INFORMACJE O PRODUKCIE:

 • Książeczka zgodna z aktualnym wzorem Ministerstwa Zdrowia (załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069))
 • Nie zawiera reklam
 • Książka zszywana, dzięki temu strony nie wypadają.
 • Format: A5
 • Ilość stron: 76 (Książeczka Zdrowia Dziecka 66 stron + Książeczkę Szczepień ( 10 stron)
 • Posiadanie książeczki zdrowia dziecka jest obowiązkowe.
SPIS TREŚCI:
 1. Dane osobowe dziecka
 2. Dane rodziców/opiekunów dziecka
 3. Okres prenatalny (ciąża)
 4. Poród
 5. Stan noworodka po urodzeniu
 6. Obserwacja noworodka w szpitalu
 7. Dodatkowa informacja o pobycie w szpitalu
 8. Dane noworodka w dniu wypisu ze szpitala albo przekazania opieki nad dzieckiem urodzonym w warunkach pozaszpitalnych pod opiekę położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 9. Wizyty patronażowe
 10. Wizyty profilaktyczne – 0 - 4 rok życia
 11. Badanie stanu uzębienia oraz zdrowia jamy ustnej dziecka do ukończenia 4 roku życia
 12. Wizyty profilaktyczne – 5 - 19 rok życia
 13. Badanie stanu uzębienia oraz zdrowia jamy ustnej

 14. Przebyte choroby zakaźne
 15. Konsultacje specjalistyczne
 16. Uczulenia i reakcje anafilaktyczne
 17. Hospitalizacje
 18. Zaopatrzenie w sprzęt i wyroby medyczne
 19. Zwolnienia z zajęć sportowych
 20. Uwagi
 21. Procedury radiologiczne
 22. Siatki centylowe
 23. Książeczka szczepień
 24. Kalendarz żywienia dziecka w 1000 pierwszych dni (0-36 miesiąc życia)